Geleceğin Teknolojileri ERP’yi Etkisine Alıyor

Anasayfa - Teknoloji - Geleceğin Teknolojileri ERP’yi Etkisine Alıyor

Yaşamış oldukları deneyimleri ile kurulmuş olan İşletmeler farklı sektörlerin içinde buldukları alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu İşletmelerin amacı satış yapmaktır. Satış ne kadar başarılı olursa üretimde bu oranda artarak İşletmelerin büyümesi devam eder. Bu büyüme içerisinde hammadde ihtiyacı, personel ihtiyacı, otomasyon sistemleri ihtiyacı gibi konular vardır.

Kurumlar da bu ekosistem içerisinde satış yaparak veya düzenleyici ve destekleyici rol alarak faaliyet gösterirler. Kurumların amacı ise etik değerleri koruyarak organizasyonlarının verimli, kontrollü, hatasız bir şekilde faaliyetini devam ettirmektir. Ya bir İşletme olalım ya da Kurum işlerimizi ve projelerimizi geliştirmek zorundayızdır.

Şimdi bir miktar sürdürülebilir büyüme konusuna değinmek istiyorum. Sürdürülebilir bir gelişme tüm İşletmelerin ve buna paralel Kurumların yapması gereken bir süreçtir. Bu süreçte İşletmeler ve Kurumlar global ekonomi içerisinde kendi paylarını artırmakla birlikte sürdürülebilir bir başarı için organizasyon kurmak isterler. Büyümekte olan organizasyonlara sahip İşletme ve Kurumlara tavsiyemiz “Metaverse Gözlüklerini Takma Zamanı Yaklaşıyor”.

Bu noktada çağı yakalamak adına Metaverse gözlüklerini takarak ERP (Enterprise Resources Planning) alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda geliştirmekte olduğumuz ProMeta ERP ürünümüz 2022 yılı sonunda kullanıcı deneyimine başlayacak. Geliştirme sürecimiz hiçbir zaman bitmeyecek neden bitmeyeceğini anlatabilmemiz için öncelikle bizi ilgilendiren çağımızda teknolojik çığır açarak hayatımıza giren veya hayatımıza girmek için kapıda bekleyen teknolojilerin farkında olmamız gerekiyor;

Metaverse

Global sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik pazar büyüklüğünün 2024 yılına gelindiğinde 73 milyar USD’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Bulut bilişim

Bulut bilişim pazarındaki yıllık gelir artışlarının 2021’den 2025’e yüzde 30’un üzerinde seyredeceği öngörülmektedir.

Yapay zeka

Global yapay zeka pazar büyüklüğünün 2025 yılına gelindiğinde 391 milyar USD’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Blokzincir

Küresel Blokzincir Araştırması’na göre katılımcıların %76’sı ise gelecek 5-10 yıl içinde dijital varlıkların para birimlerinin yerini alacağını düşünmektedir.

Nesnelerin interneti

Bağlantılı nesnelerin sayısının 2025 yılına kadar 16,4 milyar seviyesine ulaşması beklenmektedir. Yukarıda 5 yeni çığır açan teknolojileri sıralandı. Bu teknolojiler gelecekte, ülkelerin ekonomik gücünü, jeopolitik gücünü, savunma gücünü, enerji gücünü, vb belirleyecek. Ayrıca bu teknolojilere çok hızlı adapte olabilen, buna zaman ve bütçe ayıran İşletmelerin ne kadar güçleneceğini hep beraber izleyeceğiz. Unutmayın hiçbirşey tesadüf değildir. Sürüdürülebilir bir gelecek planlıyorsanız bunlara zaman ve bütçe mutlaka ayırmalısınız.

Bu noktada ERP kavramının tanımı ve çok kısa olarak başarılı bir ERP kurulumu için ne yapmamız gerektiğinin üzerinden geçmek istiyorum.

2000’li yıllarda konuşulmaya başlanan Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri günümüzde de kavramsal değişimlere uğrayarak konuşulmaya devam etmektedir. İşletmenizin veya Kurumunuzun tüm organizasyon yapısını dahil ederek bütün bilgilerin tek bir veri toplama noktasında tutulduğu, anlık olarak istemiş olduğunuz yönetici raporlarını alabileceğiniz bir platformdur. Burada odaklanmamız gereken tüm organizasyon yapısı ve tek bir veri toplama noktasıdır. ERP kullanımınızla organizasyonel bütünleşme sağlanarak departmanlar arası iş ve işlemler çok hızlı gerçekleşir. İş takibi yapmanıza gerek kalmaz. ERP kullanımının ne kadar departmanı etkilediğini görmek için 2 dakikalık bir ERP erişimini kapatmanız yeterli olacaktır. Bu durum aslında çalışanların internete bağlanamaması durumunda da gösterdiği tepkiye benzer.

ERP kullanımı, İşletmelerin ve/veya Kurumların kurumsallaşma sürecinin ilk başladığı yerdir. Kurumsal hafızanın oluşturulduğu yerdir ERP. ERP sürecin giren İşletme ve/veya Kurumlar önce bize iş süreçlerini anlatırlar. Amacımız çok iyi bir dinleyici olmaktır. Ama unutmayın ilk ERP kurulumunu size yapmıyoruz, bizi de dinlemeniz gereken zamanda süreçlerinizi iyileştirmek için geçmiş deneyimlerimizi sizlere aktarmak istiyoruz. Amacımız sizi hatalı veya eksik yapmış olduğunuz iş süreçlerinizi düzenlemek. Hedeflerimizden birisi de departmanlar arası ilişkiyi tesis etmek. Yönetime hayal edip istemekten vazgeçtiği raporları saniyeler içerisinde gösterdiğimizde, gözlerdeki yeni rapor beklenti ışıklarını görmek bizim en mutlu olduğumuz zamandır. Gelecekte karşımıza çıkan yeni ihtiyaçları modelliyor, mevcut sisteme entegrasyonunu sağlıyoruz. Tabi bütün bunlar sizler ve bizlerin ciddi emekleri ile oluyor. Bize iş yoğunluğunuzda göz önüne alındığında en değerli vaktini ayırıyorsunuz. Danışman ekibimizde artık sizlere yakın çalışarak ne yaptığınızı, ne yapmanız gerektiğini çok daha iyi anlıyor sizlere yeni çözümler sunabilecek bir paydaşa dönüşüyoruz. Bu kadar emek ve zaman ayırarak gerçekleştirdiğiniz bir ERP projesinde az önce yukarıda bahsettiğimiz 5 yeni çığır açan teknoloji ile neler gerçekleştirebileceğimizi hiç hayal ettik mi? Evet, biz bu hayali kurabiliyoruz, ön görülerimiz doğrultusunda bu çığır açan teknolojilere adapte olabilecek bir teknoloji kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Burada biraz teknik olacak ancak özellikle ProMeta ERP platformunda kullanmış olduğumuz altyapı bizi tüm ERP üretici firmalarından farklı kılıyor.

Yazılımın Altyapısı

 • WEB : HTTP/HTTPS: iOS // Android // Mozilla Firefox // Chrome // Internet Explorer // Microsoft Edge
 • E-Mail : POP/IMAP/SMTP: Microsoft Exchange Server // IBM (Lotus) Domino // Google Mail // Kolab-Server
 • DBS : JDBC: Postgre SQL// Oracle Database // Microsoft SQL Server // MySQL // MariaDB // Firebird
 • OS : Microsoft Windows Server // Ubuntu Server // Debian Red Hat Enterprise Linux // SUSE Linux Enterprise Server CentOS //OS X Server // Application Server // Load Balancer// CTI Server // SMS Gateway // LDAP-Server // One Time Token // Apache Tomcat und Web Server // Web Services Description Language (WSDL) // FTP-Client Single Sign On
 • Backend : Java 11, Spring Boot 2.4+
 • Frontend : HTML5, CSS3, Typescript, Angular 10+, PrimeNG
 • Kimlik Yönetimi : LDAP ve veritabanı
 • Yetkilendirme : Bearer token, JWT
 • Önbellek : Ehcache, Redis
 • Rapor tasarım aracı : Jaspersoft Studio
 • Frontend uygulama sunucusu : Nginx
 • Backend uygulama sunucusu : Apache Tomcat
 • Merkezi loglama : Graylog
 • Backend mimarisi : Microservice
 • Frontend mimarisi : Single Page Application
 • Veri değişimlerini loglama : JaVers
 • Veritabanı yedekleme aracı : Barman

 

Kullanmış olduğumuz altyapı ürünleri sizi gelecekte 5 yeni çığır açan teknolojinin hayatımıza yoğun bir şekilde geleceği durumda çok esnek bir şekilde kullanmanızı sağlayacak. Burada java, microservis mimarisi ve veri tabanı bağımsızlığı gibi 3 konu başlığı teknoloji altyapısı tercihi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu 3 başlığın ne ifade ettiğini sizlere kısaca özetlemek istiyorum:

Java

Java, 1995 yılında beri geliştirilmekte olan bir hesaplama platformu ve programlama dilidir. Birçok hizmet ve uygulamanın oluşturulduğu güvenilir platformu sağladığı için bugünün dijital dünyasında en büyük paya sahiptir. Gelecekte kullanmak üzere tasarlanmış yeni, inovatif ürünler ve dijital hizmetler de Java’yı temel almaya devam etmektedir.

Microservis

Micoservice bir SOA (services oriented architecture) çeşididir. Bu mimari stilinde, bir uygulamanın içinde birbirinden bağımsız olarak çalışabilen alt hizmetler bulunur. Monolithic yapıda katmanlar üzerindeki hizmetler birbirine bağımlıdır. Bu da hizmetlerden birinde yapılan ufak bir değişikliğin diğer alt hizmetleri etkilemesine sebep olur ve tüm sistemin yeniden oluşturulmasını ve dağıtılmasını gerektirir. Microservice mimari stilinde ise Microservislerin her biri tek başına tek bir amaca hizmet eder ve birbirinden bağımsız olarak çalışabilir. Merkezi yönetim minimum düzeydedir, böylece her bir servis bir diğerinden bağımsız olarak izlenebilir, dağıtılabilir ve bakımı yapılabilir. Farklı program dilleri ve farklı veri tabanı teknolojileri kullanılabilir. Böylece sağlam bir modül sınırı sağlanır.

Veri Tabanı Bağımsız

Veri tabanı bağımlı uygulamalarda tüm sınırlama, tetkik ve yüklü alt programlar dahil olmak üzere bütün adımlar veri tabanı katmanı üzerinden yapılır. Bu şekilde geliştirilen veri tabanı bağımlı projelerde herhangi bir veri tabanı yönetim sistemi değişikliği, tüm adımların yeni veri tabanı yönetim sistemine göre yeniden düzenlenmesini gerektirir. Uygulamalar veri tabanı bağımsız olarak geliştirildiğinde ise tablo ve indeks oluşumu haricindeki tüm veri ile ilgili işlemler uygulama katmanında bir veri modülü içinde bulunduğu için, veri tabanı bağımlı sistemde bulunan söz konusu zorunluluklar ortadan kalkmış olur ve yapılması gereken işlemler ciddi oranda azalır. Bütçenize maddi olarakta katkı sağlayarak her platform veri tabanını kullanma imkanı yaratır.

Dijital dönüşümünüzün ve ileri seviyede kurumsallaşmanıza ProMeta ERP platformumuzla destek olmak istiyoruz. Bahsettiğimiz şekilde 5 yeni teknolojiyi destekliyoruz, 3 üst düzey teknolojik altyapımızla gelecekte bir ERP ihtiyacınızın bizi tercih etmeniz durumunda olmayacağını taahhüt ediyoruz. Platformumuz bulut tabanlı olup, dilerseniz içerde, dilerseniz dışarıda hosting yapılarak çalışabiliyor. Bu sayede mobil çalışma imkanı sunuyoruz. Müşteri deneyimle olgunlaşan ProMeta ERP pek çok hazır web servisine sahip. Şuan hazır olan entegrasyonlarımız, banka hesap hareketleri, TAKBİS, ÇKS, BAĞKUR, SGK, ÖSYM, VEDOP, MERSİS, HİTAP gibi birçok farklı uygulamalarla entegre çalışabilecek entegrasyona sahibiz. Veri tabanı bağımsız çalışıyoruz. Gelişime ve olgunlaşmaya, müşteri deneyimi ile başladık ve şuan ProMeta ERP tamamlanmış 40’ın üzerinde modül bulunmakta. Ne kadar gelişmiş olduğumuzu ifade etmek için bir örnek vermek gerekirse 12 farklı bordro seçeneği İnsan Kaynakları (İK) uygulamamızda hazır.

Sonuçta ProMeta’yı %100 yerli bir marka olarak ülkemizin bir değeri olarak görüyor ve bunu büyük ölçekli işletmelerden, orta ve küçük ölçekli işletmelerin kullanabileceği bir şekilde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Öncelikle Ülkemizde göstereceğimiz başarı bizi global ölçekte farklı ülkelerde de satış ve pazarlama faaliyetlerine başlamamızı sağlayacak.

Paylaş:

Kategoriler