Our Certificates

Anasayfa - Our Certificates
Sertifikalarımız

ISO 15504 SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi (Seviye 2)

Promet Bilişim yazılım süreçleri değerlendirme çalışmalarında ISO/IEC TR15504 standardını kullanmaktadır. Promet Bilişim bünyesinde yürütülen değerlendirmelerin, ISO/IEC TR 15504'e uygunluğu TSE tarafından denetlenerek sertifikalandırılmıştır. ISO/IEC 15504 Standardı, Yazılım süreçlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standartdır.
Uluslararası Standardizasyon Kurumu ve Uluslararası Elektronik Komisyonu (IEC) tarafından ortak oluşturulmuştur. Yazılım mühendislerinin yazılım süreçlerini daha kolay ele alabilmesi sürdürülebilirliği temel olarak alınmıştır.

ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Promet Bilişim Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO/IEC 27001 standardına uygun olarak kurulmuştur.
Tamamlanan denetim sonucunda ISO/IEC 27001’e uygun bulunmuş ve belgelendirilmiştir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Promet Bilişim Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 standardına uygun olarak kurulmuştur.
Promet Bilişim tamamlanan denetimler sonucunda ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi)'e uygun bulunmuş ve belgelendirilmiştir.

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO / IEC 20000-1: 2018, bir servis yönetim sistemi (SMS) standardıdır. Servis sağlayıcının SMS planlama, kurma, uygulama, kullanma, izleme, gözden geçirme, bakımını yapma ve iyileştirme gereksinimlerini belirler. Gereklilikler, kabul edilen hizmet gerekliliklerini yerine getirmek için hizmetlerin tasarımını, geçişini, teslimatını ve geliştirilmesini içerir.
Promet Bilgi Sistemleri tamamlanan denetimler sonucunda ISO 20000-1:2018 (Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi)'e uygun bulunmuş ve belgelendirilmiştir.

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Promet Bilişim, ISO 10002:2018 Standard'ını düzenleyici gereklilikleri karşılamak ve iş hedeflerine ulaşmak, Süreçleri gözden geçirmek, sürekli olarak iyileştirmeler gerçekleştirmek böylece memnuniyetsizliği önlemek için kullanmaktadır.
Promet Bilişim tamamlanan denetimler sonucunda ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi)' e uygun bulunmuş ve belgelendirilmiştir.

ISO 18001:2007 OSHAS 18001 İSG Yönetim Sistemi

OHSAS 18001, "iş sağlığı ve güvenliği" standardıdır. Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; OHSAS 18001'in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır.
Promet Bilişim tamamlanan denetimler sonucunda ISO 18001:2007 (OSHAS 18001 İSG Yönetim Sistemi)'e uygun bulunmuş ve belgelendirilmiştir.

SSHYB - Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak;
“Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için yeterli teknik kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeyi ifade eder.”
Promet Bilişim tamamlanan denetimler sonucunda SSHYB (Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi)'e uygun bulunmuş ve belgelendirilmiştir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.
Promet Bilişim tamamlanan denetimler sonucunda TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni almaya uygun bulunmuş ve belgelendirilmiştir.

MİLLİ ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi

Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgedir.
Promet Bilişim tamamlanan denetimler sonucunda MİLLİ ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi almaya uygun bulunmuş ve belgelendirilmiştir.

Mail Bülten

Promet Şirketler Topluluğu